Lezersbrieven

Lezersbrieven

Briefwisseling met een lezer uit Canada: De nationale en democratische eisen, gisteren en vandaag

Wij hebben onlangs een briefwisseling gevoerd met een lezer in Québec (Canada), die ons ertoe heeft aangezet om opnieuw onze visie over de strijd voor ‘nationale bevrijding' uiteen te zetten. We gaan bovendien ook in op het vraagstuk van de ‘democratische eisen'. Een onderwerp waarover we, anders dan over het nationale vraagstuk, nog niet eerder een specifieke tekst hebben ontwikkeld. Aangezien de argumenten die wij aan onze lezer gaven een algemene betekenis hebben en we ermee willen antwoorden op een ernstige vraagstelling die binnen de

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

REACTIES VAN LEZERS Over het bankroet van het kapitalisme en de mogelijkheid van het kommunisme

Verschillende belangwekkende reacties werden ingestuurd. We overlopen hieronder een aantal bedenkingen en vragen die essentiële facetten van de situatie naar voren brengen.

- Is een eerlijk en moreel kapitalisme mogelijk?

Aktiviteiten van de IKS: 

Briefwisseling: Che Guevara: mythe en werkelijkheid

Enkele maanden geleden ontvingen we via internet twee berichten over Che Guevara van een kameraad die E.K. tekent. Wij drukken hier de brief af die we hem begin april stuurden, maar maken van de gelegenheid gebruik om ons antwoord te verbreden en te vervolledigen over kwesties die toen niet werden uitgewerkt. We publiceren deze correspondentie omdat, zoals EK zelf opmerkt, we middenin “de herdenkingen zitten van veertig jaar sinds zijn dood in de strijd”. Voor ons, de IKS, gaat het er niet om mee te doen aan deze herdenkingsronde, maar integendeel, om te proberen te begrijpen of Che Guevara inderdaad een revolutionair was en of de arbeidersklasse en de jonge generaties zich al dan niet moeten beroepen op zijn actie.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Briefwisseling uit Iran: Waarom nieuwe vakbonden geen nieuwe stap vooruit vormen

Onlangs ontvingen we een brief uit Iran waarin een aantal vraagstukken wordt opgeworpen. In dit antwoord richten we ons op dat deel van de brief dat over de vakbonden gaat.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Reacties op de weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht

Ons vlugschrift, De weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht, hebben we per post en e-mail verspreid en uitgedeeld op de anarchistische Pinksterlanddagen van mei 2005 in Appelscha. We ontvingen enkele schriftelijke reacties die we begroeten, en waarvan de tekst hier volgt. We komen er nog op terug en zullen de briefschrijvers antwoorden.

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Abonneren op RSS - Lezersbrieven