Discussiebijeenkomst: De Russische revolutie 1917 – 2017

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

In februari 1917 werpt de Russische massa het tsaristisch regime omver. Ze effent hiermee de weg voor de machtsovername door de arbeidersklasse in oktober van datzelfde jaar.

Het probleem dat zich in 1917 stelde blijft net hetzelfde probleem vandaag. Door de wereld in een onvoorstelbaar barbaarse oorlog te storten, toonde de kapitalistische klasse aan dat haar overheersing niets anders dan bloed en verschrikking te bieden had. De Russische arbeiders toonden de weg naar een wereldwijde omverwerping van het kapitalisme. Dit blijft hun eeuwige verdienste.

In 1917 stelde zich de vraag: socialisme of barbarendom? Wanneer we vandaag naar de wereld rondom ons kijken, wie twijfelt dan nog dat dit de meest fundamentele vraag van onze tijd blijft, zelfs als de voorwaarden enigszins zijn veranderd? In die zin behoort de toekomst nog steeds aan de Russische Revolutie.

De IKS, sinds haar oprichting en in navolging van de linkscommunistische fracties uit de  jaren '30 en '40, zet het werk verder om de 'balans' van die revolutie op te maken:  wat was er van wezenlijk belang en positief in de Russische revolutie, wat waren de duurbetaalde fouten van de bolsjewieken ...
Op deze site stellen we een dossier samen, dat een reeks artikelen en brochures bevat betreffende deze periode, rijk aan lessen voor de volgende noodzakelijke revolutionaire omwenteling.

Bovendien wil de IKS in België en Nederland een levendige discussie aanwakkeren door over de 100 jaar ervaring en de lessen die er uit getrokken zijn een discussiedag te organiseren op:

zaterdag 9 september te Antwerpen (België).

Schrijf ons met uw suggesties, commentaren op de artikelen, uw vragen.

De lezers die aan de discussiedag willen deelnemen gelieve U in te schrijven via contactadres op de website of via de e-mailadressen: [email protected] of [email protected]

De Russische revolutie in 1917 behoorde tot het proletariaat van 1917. de noodzakelijke wereldrevolutie van de toekomst zal het werk zijn van haar erfgenamen, het wereldproletariaat van nu en later.