Een internationalistische stem uit Israël

Printvriendelijke versieSend by email
Dit
artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op de Israëlische site van Indymedia
en op Libcom.org. Het werd geschreven door een kameraad in Israël die, ook al
behoort hij tot een extreme minderheid, de noodzaak aanvoelde om te antwoorden
op de vaderlandslievende oorlogskoorts die woedt in Israël/Palestina naar
aanleiding van de aanval op Gaza. Zijn beslissing om een standpunt in the nemen
was voor een deel het gevolg van de aanmoediging die betoond werd door een
aantal inzendingen op de site van Libcom (zowel vanwege het Libcom collectief,
de IKS en de Turkse Links Kommunistische Groep EKS). Het is een bescheiden maar
betekenisvolle bijdrage tot het opduiken van een werkelijke oppositie tegen het
verraderlijke nationalisme dat op dit ogenblik overheerst in het Midden-Oosten.

WR /
10.01.2009.

Wat zit er achter een vlag? Een poging tot het aanduiden van een
internationalistisch perspectief naar aanleiding van de huidige situatie op de
Westelijke Jordaanoever, na de aanval van Israël tegen de Gazastrook.

De meeste mensen in Israël zullen zich later één zaak herinneren over
het protest van zaterdag 3.1.2009 (1): dat de organisatoren naar het Hoger
Gerechtshof gegaan zijn om er zeker van te zijn dat het hen toegestaan was om
een Palestijnse vlag te tonen. Nu ben ik zelf voorstander van om het even welke
vlag op om het even welk moment te mogen tonen. Maar men kan zich afvragen welk
doel een Palestijnse (de vroegere PLO) vlag zou kunnen dienen ?

Het protest had blijkbaar tot doel de aanval op Gaza te stoppen. Wat
heeft een Palestijnse vlag daar mee te maken ? Men zou kunnen antwoorden: "Wel,
het betekent een steun aan het Palestijnse verzet
". Daarop zou ik graag
antwoorden met een volgende vraag: welk Palestijnse verzet ? De meeste
gevoelige Palestijnen in Gaza zouden verdomd graag uit de hel van de
bombardementen wegvluchten, in plaats van "verzet" te bieden onder de
bommenregen. Wat betekent het trouwens om verzet te bieden tegen de
overscherende gevechtsvliegtuigen ? Een vuist maken tegen de veroveraar ?

De vlag vertegenwoordigt het Palestijns nationalisme, op dezelfde
wijze als de Israëlische vlag het Israëlische nationalisme verdedigt. Nu zullen
de meeste lezers van deze website het Israëlisch nationalisme wel associëren
met geweld en onderdrukking, die de kapitalistische heerschappij over ons land
als een sluier bedekt. Waarom zou hetzelfde niet van toepassing zijn voor het
Palestijnse nationalisme ? Op dit ogenblik worden de Palestijnen op de
Westelijke oever brutaal onderdrukt en ingeperkt, Palestijnen die willen
protesteren tegen diezelfde oorlog. Waarom ? Omdat de Palestijnse Autoriteit
geen kritiek wil horen en geen stap opzij wil doen voor zijn reden van bestaan,
de rol van onderaannemer van de controle van Israël over de Bezette Gebieden.

Juist één maand geleden weigerden diezelfde Hamasleiders, die zich nu
verschuilen in bunkers en beveiligde huizen en boodschappen van verzet
uitzenden naar ‘hun' volk, de leerkrachten te betalen, ze kraakten de
Palestijnse vakbonden (2), doodden onschuldige Palestijnen op straat toen zij
hun Fatah tegenstanders bevochten, en schoten lukraak raketten af op
burgerdoelen, in plaats van te pogen om de levens te verbeteren voor de
hardwerkende en werkloze bevolking van Palestina. Terwijl wij protesteren tegen
de brutale bombardementen op Gaza door het Israëlisch nationalisme, moeten wij
in gedachten houden dat het Palestijnse nationalisme alleen maar minder machtig
is, maar niet minder brutaal. Jammer genoeg geeft dit incident met de vlag een
ideologische aanleiding aan het nationalisme om het tegenstand tegen de
regering af te leiden naar een automatische steun aan ‘de vijand'.

Natuurlijk, om cynisch te zijn, er is een goede reden om dit fiasco te
verklaren. Het protest, georganiseerd door het Hadash Front (3) van de
Israëlische Communistische Partij, kwam op gang één dag voor de officiële
lancering van de verkiezingscampagne van de partij. En Hadash moet zijn
Palestijnse nationalistische basis binnen de Groene Lijn (4) paaien om haar
verkiezingskracht te behouden bij de volgende verkiezingen tegenover de Seculiere
Nationalisten (Al-Tajimua) en de Moslimbeweging. En dat speelt in de kaart van
het nationalisme, en uiteindelijk ook in die van de kapitalisten.

Dit kan enkel uitlopen in een helse cyclus van geweld, waar geen einde
zal aan komen totdat men zich realiseert dat deze nationalismen gebruikt worden
om ons oordeelsvermogen te benevelen en te verhinderen dat men zich toespitst
op wat er werkelijk aan de hand is: wij worden uitgestuurd om te doden, en
gedood te worden, om te wedijveren in dienst van mensen die niet onze maar hun
eigen belangen nastreven. En dat geldt zowel voor Israëli's als voor
Palestijnen. Laat ons de Gordiaanse knoop van het nationalisme doorhakken, en
dan zullen wij de weg opgaan van een beter leven voor iedereen n

(De Indymedia versie eindigde met een link naar het IKS artikel over
Gaza).

(1) Op 3 januari vond er een
betoging plaats in Tel Aviv, Israël tegen de inval in Gaza, opgeroepen door
Gush Shalom, de voornaamste Israëlische pacifistische organisatie, en twintig
andere gauchistische, anarchistische organisaties en ook de Israëlische
Communistische Partij. Er waren 10.000 aanwezigen, wat een significant teken is
van een sterk opkomende anti-oorlogsgevoelens binnen de Israëlische bevolking.
Om deze gevoelens beter te kunnen afleiden naar het verheerlijken van het
nationalisme, hadden de organisatoren aan het Hoger Gerechtshof gevraagd om de
Palestijnse vlag wettelijk toelaatbaar te maken zodat hij in de betoging kon
getoond worden. (nota van de vertaler)

(2) Zonder iets af te doen
van de waarde van de internationalistische stellingname van de kameraad, moet
verduidelijkt worden dat wij stellen dat de bonden overal organen van de
bourgeoisie geworden zijn en dat hun repressie binnen de Palestijnse
micro-staat slechts het gevolg is van de bloederige strijd tussen burgerlijke
fracties. Hamas is trouwens een bijzonder achterlijke en enge burgerlijke
fractie, die niet in staat is om de meer verfijnde en doeltreffende wapens van
de heersende klasse tegen het proletariaat te gebruiken : de democratie, het
parlementarisme, de schijnvrijheid van de pers en ... de vakbonden. Dat is de
reden waarom Hamas de bonden onderdrukt en gekraakt heeft.

(3) De Hadash, het
Democratisch Front voor Vrede en Gelijkheid, vroeger Rakah genaamd, is een
mantelorganisatie van de Israëlische KP, die haar actie voornamelijk richt naar
de Israëlische Arabische bevolking, vooral arbeiders. Het drijft hen naar het
pro-Palestijnse nationalisme en de verdediging van een Palestijnse Staat.

(4) De ‘Groene Lijn'
verwijst naar de grenzen van Israël met een aantal van zijn buren (Syrië,
Jordanië, Egypte) die bepaald werden bij de wapenstilstand van 1949, op het
einde van het Israëlisch-Arabisch conflict van 1948

Geografisch: 

Theoretische vraagstukken: