Discussie- en ontmoetingsdag met de IKS, zomer 2013

Printvriendelijke versieSend by email


Via internetforums, discussiegroepen, directe
contacten en tussenkomsten tijdens belangrijke politieke of sociale
mobilisaties zien en horen we veel gelijklopende discussies over de huidige
toestand. Over hoe we die moeten inschatten, welke lessen er uit trekken, over
hoe we onze rol daarin zien, als enkelingen, als georganiseerde minderheid, als
politieke stroming...

 

 


De vraag die we dikwijls gesteld wordt is of
we schrik moeten hebben dat we terug in een schema vervallen van de jaren 30? Wat
is er gemeenschappelijk tussen huidige tijden en die van toen en wat is er nu
net verschillend aan? En vooral: waarom dan?
Wat betekent dit voor ons?

 

Hierbij reeds enkele ideeën als aanzet voor
de discussie:


·        

De actualiteit, de feiten op zich, overtuigen
niet: is wat we beleven in Egypte of in Turkije vandaag allemaal op eenzelfde
lijn te stellen met wat we in 2011 in Egypte of Spanje hebben gezien?


·        

Wat is de kans op een nog diepere val van de
economie? Is een beurscrash en/of failliete banken te verwachten zoals in de
jaren 30?


·        

Is extreemrechts zoals het zich in Griekenland
manifesteert een voorafspiegeling van de rol die extreemrechts speelde in de
jaren 30?


·        

Is het regionaal nationalisme van Vlaanderen,
Catalonië of Schotland  te vergelijken
met het oorlogszuchtige nationaal-patriotisme van de dertiger jaren?

 

 

 

 

 


 


BijlageGrootte
PDF-pictogram 24_08_13_uitn_2.pdf183.35 KB

Aktiviteiten van de IKS: 

Theoretische vraagstukken: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: